UITZENDEN

Het werven en selecteren van de juiste medewerkers is een complex proces, Want 2 Work heeft zich hierin de afgelopen jaren bekwaamd. We gaan te werk aan de hand van verschillende harde criteria zoals werkervaring en diploma’s maar ook zachtere criteria zoals het karakter of de persoonlijke wensen van een kandidaat.

Juist op het gebied van deze zachtere criteria kunnen we het verschil maken door extra tijd te investeren in onze medewerkers. We proberen de kandidaten niet alleen te matchen op basis van diploma’s maar bijvoorbeeld ook de intrinsieke motivatie van een kandidaat. Juist deze persoonlijke benadering zorgt voor een betere match tussen bedrijf(scultuur) en de medewerker.

Want 2 Work heeft zich als doel gesteld om voortdurend het ontwikkelen van personeel te stimuleren, onze toegevoegde waarde is het creëren van meerwaarde voor kandidaat en opdrachtgever. Hiertoe hebben we een aantal procedures geïmplementeerd zodat de ontwikkeling van vaardigheden en competenties aan bod komen.

In ons effectieve bemiddelingtraject worden al dit soort zaken geïnventariseerd, maar worden ook referenties getoetst en indien nodig besproken met de kandidaat. De wensen en eisen van zowel de opdrachtgever als de uitzendkracht staan centraal voor het realiseren van een duurzame match.

Salaris specificatie